Peticija

algoritam

Algoritmi su nematerijalna dostignuća ljudske inteligencije koja proizvode ogromne opipljive uticaje na naše živote i otvara put do budućnosti. Poznati algoritmi obezbeđuju duboko razumevanje računskih aspekata sveta, omogućavaju svesnu upotrebu tehnologije i pružaju osnovu za inovacije.

Algoritam je nedvosmislen, konačan, izvršni postupak za rešavanje problema, za postizanje rezultata ili za ostvarenje ideje do stvarnosti.

Svaki problem za koji postoji poznati algoritam više se ne smatra problemom. Pre svega je zadatak koji treba izvršiti. Složenost zadatka je postavljena najučinkovitijim poznatim algoritmom za njegovo postizanje. Ko god poznaje algoritam za rešavanje problema, taj problem zauvek rešava. Ko nađe prikladan brz algoritam da obavi zadatak, učinio ga je jednostavnijim zauvek.

1972. godine Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) usvojila je Konvenciju o zaštiti svetske kulturne i prirodne baštine, u nastojanju da podstakne identifikaciju, zaštitu i očuvanje kulturnog i prirodnog nasleđa širom sveta koji se smatra izuzetnim vrednosti čovečanstvu. Prema UNESCO-u: “nasleđe je naše nasleđe iz prošlosti, ono što danas živimo i ono što predajemo budućim generacijama. Ono što čini koncept Svetske baštine izuzetnim je njegova univerzalna primena “(http://vhc.unesco.org/en/about/, poslednji pristup 12. septembra 2017. godine).

UNESCO je 2003. godine priznao da se kulturno nasleđe ne odnosi samo na spomenike i zbirke predmeta i usvojila novu Konvenciju o očuvanju nematerijalnog kulturnog nasljeđa, definisanu u članu 2 kao “prakse, predstavljanja, izražavanja, znanje, veštine” kao što su instrumenti, predmeti, artefakti i kulturni prostori povezani s njim – da zajednice, grupe i, u nekim slučajevima, osobe prepoznaju kao deo njihovog kulturnog nasleđa “(https://ich.unesco.org/en/convention poslednji pristup pristao na Sept. 12, 2017).

Drugi stav člana 2 Konvencije identifikuje, između ostalog, 5 domena u kojima se manifestuje nematerijalno kulturno nasleđe: (a) usmene tradicije i izrazi, uključujući jezik kao sredstvo nematerijalne kulturne baštine; (b) izvođenje umjetnosti; (c) društvene prakse, rituale i svečanosti; (d) znanja i prakse u vezi sa prirodom i univerzumom; (e) tradicionalna rukotvorina.

Treći stav člana 2. Konvencije definiše “zaštitu” kao “mere u cilju osiguranja održivosti nematerijalnog kulturnog nasleđa, uključujući identifikaciju, dokumentaciju, istraživanje, očuvanje, zaštitu, promociju, unapređenje, prenošenje, posebno putem formalnog i nepropisnog -formalno obrazovanje, kao i revitalizacija različitih aspekata ovakvog nasleđa “. Zaštita podrazumeva obrazovanje, podizanje svesti i izgradnju kapaciteta na nacionalnom nivou (član 14) i održavanje reprezentativnih lista na međunarodnom nivou (član 16) “kako bi se osigurala bolja vidljivost nematerijalnog kulturnog nasleđa i svesnost njegovog značaja”.

Prevodi ove peticije su dostupni na http://codeveek.eu/petition.

Mi, dole potpisani, shvatamo da su algoritmi među najvišim dostignućima čovečanstva i da ih vredi smatrati delom naše nematerijalne kulturne baštine.

Mi, dole potpisani, verujemo da zaštita algoritama znači povećanje njihove vidljivosti, podizanje svesti o njihovom značaju, povećanje njihove razmene i doprinosa izgradnji društva znanja.

Mi, dole potpisani, pozivamo UNESCO da dodaju algoritme u domene u kojima se manifestuje nematerijalno kulturno nasleđe.

Detaljnije na: http://codeweek.eu/petition/

Svojim potpisom možete podržati ovu peticiju na:

https://www.gopetition.com/…/algorithms-as-intangible-cultu…


Pretraga

Mark Zuckerberg / Facebook

''Za manje od petnaest godina učićemo programiranje kao pisanje i čitanje...i čudićemo se zašto nismo počeli ranije.''

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress